WEBTrener.no

Hvorfor bruke WEBTrener Pro eller WEBTrener Studio?

Som trener eller leder av et treningssenter ønsker du selvsagt at oppfølgingen av dine kunder/utøvere skal være så enkel og effektiv som mulig. Men kanskje enda viktigere er det å bygge opp et godt forhold til dine kunder/utøvere. WEBTreners interaktive grensesnitt mellom trener og utøver gir mulighet til å dele programmer og resultater på en unik måte, samtidig som du enkelt og visuelt kan dokumentere fremgang som følge av din trening.

WEBTrener bidrar til alt dette gjennom sine unike egenskaper:

Full oversikt. WEBTrener gir deg full oversikt over dine kunder, både treningsmessig og administrativt. Treningskalenderen og Min Trenerside gir deg også full oversikt dagens og månedens avtaler, både planlagte og utførte.

Effektiv oppfølging. Via statusfeltet på Min Trenerside blir du automatisk påminnet om de som ikke har trent og de som det er på tide å følge opp. Når du følger opp kunden/utøveren kan denne oppfølgingen enkelt lagres i systemet, enten den er i form av en avtale, en telefonsamtale, et brev eller en e-post. For hver enkelt kunde kan du dermed få en oversikt over alle oppfølginger.

Enkelt å sette opp programmer. Du velger øvelser fra en omfattende, søkbar øvelsesdatabase eller definerer egne aktiviteter. Som trener kan du lage maler og bruke disse som utgangspunkt for programmer til dine kunder og utøvere.

Effektiv og visuell resultatoppfølging. Hvis du registrerer dine kunders treningsresultater vil du automatisk få opp kurver og tabeller over utviklingen. Du kan også registrere tester på tilsvarende måte. Denne visuelle fremstillingen gjør det enkelt å se om treningsopplegget gir resultater. Dessuten er det særdeles verdifullt å enkelt kunne dokumentere overfor dine kunder at treningsopplegget gir fremgang. Spesielt for personlige trenere kan dette effektivt bidra til mersalg.

Større kundelojalitet. Systemet gir et interaktivt grensesnitt mellom kunde og trener, der begge kan dele programmer, resultater, treningsstatistikk og treningskalender. Kundene kan ved et enkelt klikk på øvelsene i programmet få detaljert beskrivelse av øvelsen i tekst og bilder.

Kundene blir stadig mer krevende, og et internettbasert opplegg som WEBTrener viser at senteret henger med i tiden, samtidig som kunden får et moderne og effektivt verktøy til å hjelpe seg med planlegging og gjennomføring av trening.

 Basic Pro Studio
Trenere, instruktører og treningssentre:

Til trener-sonen