WEBTrener.no

WEBTrener Pro - funksjonsoversikt

WEBtrener Pro er en produktvariant av WEBTrener.no spesielt beregnet på treningsveiledere, presonlige trenere og idrettstrenere. Felles for disse er at de har behov for å planlegge og følge opp treningen til flere kunder eller utøvere.

WEBTrener Pro inkluderer alle funksjoner i WEBtrener Basic. Mer spesifikt; alle kundene/utøverne til treneren registreres som brukere i WEBtrener Basic. Treneren bruker funksjoner både i WEBTrener Basic og WEBTrener Pro for å følge opp sine kunder eller utøvere. For mer informasjon om WEBTrener Basic, les her.

WEBTrener Pro inneholder følgende funksjoner for trenere:

Min Trenerside, som er trenerens hovedside. Der finnes en oversikt over dagens avtaler og en detaljert og søkbar statusoversikt over kundene/utøverne.

Kundedatabase, der alle dine kunder/utøvere er registrert. Databasen er søkbar, og du kan redigere kundeopplysninger og få full treningsstatus for dine kunder.

Når treninsveilederen/PT’en registrerer en ny kunde opprettes det automatisk en konto for denne kunden. Treneren kan så legge inn treningsprogrammer og avtaler på kundens konto, samt registrere utførte økter og tester. Kunden selv kan så logge seg inn på kontoen der han/hun har tilgang på alle funksjoner i WEBTrener Standard (for eksempel treningsprogrammer, treningskalender, øvelsesdatabase, treningsstatistikk og treningsresultater).

Avtalekalender, der du kan registrere kundeavtaler og utførte økter/veiledninger.

Treningsprogrammersom du kan lage ved å velge øvelser fra øvelsesdatabasen, eller definere egne aktiviteter. Hver trener kan lagre et ubegrenset antall treningsprogrammer, og hvert treningsprogram kan inneholde et ubegrenset antall forskjellige treningsøkter. Disse programmene og øktene kan senere brukes som maler når du lager programmer for dine kunder eller utøvere. Dette er svært tidspesparende, da du kan lage deg et bibliotek av programmaler og benytte disse som utgangspunkt når du lager programmet til dine kunder.

Fra programsiden kan du redigere programmet, slette det eller lage nye programmer og økter. Hvis du ønsker å se nærmere på hver enkelt øvelse er det bare å klikke på øvelsesnavnet. Fra programsiden kan du også skrive ut programmer i form av registreringsskjemaer som du kan ta med deg når du gjennomfører treningsøkter med dine kunder eller utøvere.

Når du lager eller redigerer programmer til dine utøvere, eller følger opp deres resultater, gjøres dette ved at du fra trenersiden går inn på din kundes brukerside. Her kan du lage programmer helt fra bunnen av, eller du kan bruke et av dine egne lagrede programmer som mal.

Resultatoppfølging. Du kan følge opp dine kunders resultater ved å gå inn på resultatsiden til den enkelte kunde. Her kan du i tabeller og grafer se utviklingen over tid, for treningsresultater, testresultater og helseprofilparametre.

WEBTrener Pro fungerer som et interaktivt grensesnitt mellom deg og dine kunder. Kunden kan selv logge seg inn på sin brukerkonto for å planlegge trening og se på resultater. Noen kunder/utøvere ønsker at du som trener står for all planlegging, gjennomføring og oppfølging, mens andre ønsker å gjennomføre egentrening ved siden av. Egentreningen kan selvsagt også planlegges av deg som trener, eller kunden/utøveren kan gjøre dette selv.

Selv om kunden ønsker å overlate alt til deg som trener vil det likevel være svært motiverende å logge seg inn for å se sine egen treningsfremgang visuelt fremstilt ved hjelp av grafiske kurver. For personlige trenere kan dette være uvurderlig når det gjelder å synliggjøre kundens fremgang som følge av din trening, og gjennom dette bidra til mersalg.

WEBTrener Pro er et svært effektivt og fleksibelt verktøy som kan tilpasses det individuelle forholdet mellom trener og utøver.  

 Basic Pro Studio
Trenere, instruktører og treningssentre:

Til trener-sonen