WEBTrener.no

WEBTrener Studio - funksjonsoversikt

Med WEBTrener Studio får ditt senter et eget serverdomene reservert for deres treningsveiledere/PT’er og deres kunder. I tillegg kan innhold og utseende tilpasses senterets behov.

Dette har følgende fordeler:

- Bedre kapasitet for senterets trenere og brukere

- Mulig å skreddersy utseendet på tjenesten, for eksempel med senterets egen logo og egne farger på bakgrunn og rammer. På den måten fremstår WEBTrener Studio som en integrert del av senterets egne nettsider.

- Mulighet for å legge inn egne artikler og liknende.


WEBTrener Studio bygger på funksjonaliteten i WEBTrener Basic og WEBTrener Pro, som begge er helt integrert i WEBTrener Studio. For mer informasjon om disse, klikk på de respektive lenkene i menyen øverst til ventre på siden.

WEBTrener Studio effektiviserer oppfølgingen kunder både for treningsveiledere og personlige trenere, samtidig som det skaper et interaktivt grensesnitt mellom trener og kunde.


Hver enkelt trener oppretter sin egen brukerkonto der han/hun kan legge til og administrere sine kunder. Herfra opprettes avtaler med kunder, PT-kontrakter og treningsprogrammer. Treneren kan også gå inn på hver enkelt kundes konto for å lage/redigere kundens programmer, samt følge med på kundens treningsfremgang.

Statusfeltet på Min Trenerside gir oversikt over de kundene som ikke har trent på en stund og/eller de som bør kontaktes eller følges opp. Dette øker effektiviteten samtidig som det sikrer at alle kunder følges opp.

WEBtrener Studio eliminerer behovet for papirkartotek over kundene, da all trenings- og oppfølgingsinfo ligger lagret i WEBTrener.no.

Når treninsveilederen/PT’en registrerer en ny kunde opprettes det automatisk en konto for denne kunden. Treneren kan så legge inn treningsprogrammer og avtaler på kundens konto, samt registrere utførte økter og tester. Kunden selv kan så logge seg inn på kontoen der han/hun har tilgang på følgende:

- Treningsprogrammer laget av treneren eller av kunden selv

- Treningskalender, der avtaler og egentrening kan registreres av treneren eller av kunden selv

- Resultatside, der kundens trenings- og testresultater vises grafisk og i tabeller.

- Helseprofilregistrering (vekt, maks- og minpuls, kroppsmål og liknende)

- Treningsstatistikk

- Kontaktinfo for treningsveileder eller personlig trener

WEBTrener Studio fungerer som et interaktivt grensesnitt mellom deg og dine kunder. Noen kunder/utøvere ønsker at du som trener står for all planlegging, gjennomføring og oppfølging, mens andre ønsker å gjennomføre egentrening ved siden av. Egentreningen kan selvsagt også planlegges av deg som trener, eller kunden/utøveren kan gjøre dette selv.

Selv om kunden ønsker å overlate alt til deg som trener vil det likevel være svært motiverende å logge seg inn for å se sine egen treningsfremgang visuelt fremstilt ved hjelp av grafiske kurver. For personlige trenere kan dette være uvurderlig når det gjelder å synliggjøre kundens fremgang som følge av din trening, og gjennom dette bidra til mersalg.

WEBTrener Studio er et svært effektivt og fleksibelt verktøy som kan tilpasses det individuelle forholdet mellom trener og utøver.

 Basic Pro Studio
Trenere, instruktører og treningssentre:

Til trener-sonen